Annealed Glass Failure Modelling: A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis

David Kinsella

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

160 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat