Annihilating ideals of standard modules of ${rm sl}(2, Bbb C)sp sim$ and combinatorial identities

Arne Meurman, Mirko Primc

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)177-240
TidskriftAdv. in Math.
Volym64
Nummerno. 3
StatusPublished - 1987

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här