Anomaly-free model building with algebraic geometry

Johan Rathsman, Felix Tellander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anomaly-free model building with algebraic geometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi