Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

Johan Adestam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

Efter mer än ett halvt sekel av spekulationer om ansvarsgenombrott kommer slutligen i NJA 2014 s. 877 ett klargörande från Högsta domstolen. Klargörandet ligger emellertid inte i linje med vad som i allmänhet antagits. Av domen följer nämligen att svensk rätt inte innehåller någon regel om ansvarsgenombrott. Däremot framgår att mer allmänna rättsnormer kan medföra att en aktieägare åläggs ett ansvar för ett aktiebolags förpliktelse. I artikeln analyseras rättsläget av jur.dr Johan Adestam.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)7
Antal sidor25
TidskriftNy Juridik
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • aktiebolagsrätt
  • förmögenhetsrätt
  • ansvarsgenombrott

Citera det här