Antagonistic effects of Tolypocladium species

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract is not available
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)305-307
TidskriftTransactions of the British Mycological Society
Volym70
Nummer2
StatusPublished - 1978

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Antagonistic effects of Tolypocladium species”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här