Antagonistic selection on body size and sword length in a wild population of the swordtail fish, Xiphophorus multilineatus: Potential for intralocus tactical conflict

Melissa N. Liotta, Jessica K. Abbott, Molly R. Morris, Oscar Rios-Cardenas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antagonistic selection on body size and sword length in a wild population of the swordtail fish, Xiphophorus multilineatus: Potential for intralocus tactical conflict”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap