Ante mortem diagnosis of amoebic encephalitis in a haematopoietic stem cell transplanted patient

Hadi Abd, Amir Saeed, Sha Jalal, Albert Békássy, Gunnar Sandstrom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ante mortem diagnosis of amoebic encephalitis in a haematopoietic stem cell transplanted patient”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap