Antenatal preparation for the early parenthood period. Development and feasibility of an evidence-based programme for antenatal parental preparation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

780 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antenatal preparation for the early parenthood period. Development and feasibility of an evidence-based programme for antenatal parental preparation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions