Anthropometric Measures at Multiple Times Throughout Life and Prostate Cancer Diagnosis, Metastasis, and Death.

Axel Gerdtsson, Jessica B Poon, Daniel L Thorek, Lorelei A Mucci, Michael J Evans, Peter Scardino, Per-Anders Abrahamsson, Peter Nilsson, Jonas Manjer, Anders Bjartell, Johan Malm, Andrew Vickers, Stephen J Freedland, Hans Lilja, David Ulmert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
147 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Previous studies of prostate cancer (PCa) risk and anthropometrics (ie, body measurements) were based on single measurements or obtained over limited time spans.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1076-1082
TidskriftEuropean Urology
Volym68
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Anthropometric Measures at Multiple Times Throughout Life and Prostate Cancer Diagnosis, Metastasis, and Death.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här