Anti-apoptotic quinolinate phosphoribosyltransferase (QPRT) is a target gene of Wilms' tumor gene 1 (WT1) protein in leukemic cells

Tove Ullmark, Giorgia Montano, Linnea Järvstråt, Helena Jernmark Nilsson, Erik Håkansson, Kristina Drott, Björn Nilsson, Karina Vidovic, Urban Gullberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

254 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat