Anti-Compton shield for Compex germanium detector modules

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anti-Compton shield for Compex germanium detector modules”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Physics

Earth and Planetary Sciences