Anti-TNF therapy in rheumatoid arthritis. Effects on and predictors of work disability

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anti-TNF therapy in rheumatoid arthritis. Effects on and predictors of work disability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry