Antibiotic synergy against viridans streptococci isolated in infective endocarditis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)550-551
TidskriftInternational Journal of Antimicrobial Agents
Volym45
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Citera det här