Antibody immobilization strategy for the development of a capacitive immunosensor detecting zearalenone

Astrid Foubert, Natalia V. Beloglazova, Martin Hedström, Sarah De Saeger

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antibody immobilization strategy for the development of a capacitive immunosensor detecting zearalenone”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar