Antibody-mediated Immunity in Cardiovascular Disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

221 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Bengtsson, Eva, handledare
  • Nilsson, Jan, handledare
  • Dunér, Pontus, handledare
Tilldelningsdatum2018 juni 8
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-649-6
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-06-08
Time: 09:00
Place: Agardh föreläsningssal, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Caligiuri, Giuseppina
Title: MD, PhD
Affiliation: French Institute of Health and Medical Research (INSERM), Paris, France.
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2018:83

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här