Antibody response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine is not impaired in patients with rheumatoid arthritis or primary Sjögren’s syndrome without disease modifying treatment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antibody response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine is not impaired in patients with rheumatoid arthritis or primary Sjögren’s syndrome without disease modifying treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap