Antibody response to IgA-binding streptococcal M proteins in children with IgA nephropathy

Roland Schmitt, Gunnar Lindahl, Diana Karpman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antibody response to IgA-binding streptococcal M proteins in children with IgA nephropathy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap