Antiferromagnetic Heisenberg Spin Chain of a Few Cold Atoms in a One-Dimensional Trap.

S Murmann, F Deuretzbacher, G Zürn, Johannes Bjerlin, Stephanie Reimann, L Santos, T Lompe, S Jochim

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

125 Citeringar (SciVal)
368 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antiferromagnetic Heisenberg Spin Chain of a Few Cold Atoms in a One-Dimensional Trap.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi