Antifungal Properties of Wheat Histones (H1-H4) and Purified Wheat Histone H1

Anthony J. De Lucca, Lars-Olof Hedén, Bruce Ingber, Deepak Bhatnagar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antifungal Properties of Wheat Histones (H1-H4) and Purified Wheat Histone H1”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar