Antigen presenting cells in autoimmune diabetes: phenotype, function and modulation by Linomide

Eva Dahlén

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antigen presenting cells in autoimmune diabetes: phenotype, function and modulation by Linomide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap