Antik folklore - ett framtida forskningsfält

Dominic Ingemark, Camilla Asplund Ingemark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)8-14
TidskriftBudkavlen: Tidskrift för etnologi och folkloristik
Volym85
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Citera det här