Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

539 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund till projektet kring Winstrups mumie tog sin början i och med det beslut som fattades av Länsstyrelsen 2012-03-21 (Dnr 433-1675-12) som svar på en ansökan av Lunds domkyrkoförsamling om flytt av Peder Winstrups kista till Domkyrkomuseet i Lund. I denna rapport redovisas, förutom bakgrunden och resultatet, följande bilagor:

Bilaga 1: Vetenskapliga undersökningar av Peder Winstrups mumie av Torbjörn Ahlström, Caroline Arcini, Gracijela Bozovic, Roger Siemund, Peter Krantz, Mats Geijer, Pernilla Gustavsson, David Pellby, Pär Wingren och Piers Mitchell.

Bilaga 2: Winstrups växter - arbetsrapport av Per Lagerås

Bilaga 3: Insekter och spindeldjur i graven av Christoffer Fägerström, Biologiska museet vid Lunds universitet.
Originalspråksvenska
FörlagLunds universitets historiska museum
UppdragsgivareLänsstyrelsen i Skåne län
Antal sidor37
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här