ApoM: gene regulation and effects on HDL metabolism

Lars B. Nielsen, Christina Christoffersen, Josefin Ahnström, Björn Dahlbäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”ApoM: gene regulation and effects on HDL metabolism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap