Application of Laser-based Diagnostics to a Prototype Gas Turbine Burner at Selected Pressures

Ronald Whiddon

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

293 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Application of Laser-based Diagnostics to a Prototype Gas Turbine Burner at Selected Pressures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap