Applications of Laser-Plasma Acceleration

Kristoffer Svendsen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

424 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Applications of Laser-Plasma Acceleration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi