Approaches to music notation: the printed score as a mediator of musical meaning in Western tonal music

Cecilia Hultberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)185-197
TidskriftMusic Education Reasearch
Volym4
Nummer2
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Citera det här