Appropriate Use of Theory in the Scholarship of Teaching and Learning as a Strategy for Institutional Development

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

SoTL
Originalspråkengelska
TidskriftArts and Humanities in Higher Education
Volym7
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2008

Bibliografisk information

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:51.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik
  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Appropriate Use of Theory in the Scholarship of Teaching and Learning as a Strategy for Institutional Development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här