APT-weighted MRI: Techniques, current neuro applications, and challenging issues.

Jinyuan Zhou, Hye-Young Heo, Linda Knutsson, Peter C M van Zijl, Shanshan Jiang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

70 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”APT-weighted MRI: Techniques, current neuro applications, and challenging issues.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap