Arbetsbelastning vid städning av hotellrum

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2013” har 40 procent av alla hotell- och kontorsstädare ont i nacke, rygg, axlar eller armar varje vecka. 60 procent av dem känner sig uttröttade i kroppen. Arbets- och miljömedicin (AMM) Syd har tagit fram åtgärdsnivåer för ett antal belastningsmått, ”AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning”, och om man överstiger dessa, anser vi att risken för belastningsskada är stor. Vi har studerat hotellrumsstädares belastning och jämfört med våra åtgärdsnivåer.
Vi mätte den fysiska arbetsbelastningen hos fjorton kvinnliga hotellrumsstädare under en vanlig arbetsdag, på en deltagare åt gången. De arbetade på sju olika hotell i södra Sverige. Några var anställda av städföretag och några direkt av hotellen.
Vi fann att hotellrumsstädare har en väldigt hög arbetsbelastning i övre delen av kroppen, både vad gäller rörelsehastighet, arbetsställningar och muskelansträngning (se Tabell på sid 3). Samtliga deltagare hade för hög rörelsehastighet i överarm och handled och för lite vila i underarmens muskler i jämförelse med våra åtgärdsnivåer. Även vad gäller framåtböjningen av huvudet, överarmens arbetsställning och underarmens muskelbelastning fann vi för höga nivåer. Hotellrumsstädning överskrider nio av våra elva åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning. Detta betyder att hotellrumsstädare har en väldigt hög risk att drabbas av belastningsskador.

Rekommendationer
För att minska risken för belastningsskador bland hotellrumsstädare måste arbetstempot sänkas, genom att minska antalet rum som ingår i en hotellrumsstädares arbetsdag.
Personalen bör erbjudas regelbundna medicinska kontroller avseende ergonomiskt belastande arbete så att man tidigt sätter in åtgärder för den arbetstagare eller grupp av arbetstagare som är på väg att utveckla skada i muskler och/eller leder. Arbetsplatsen rekommenderas att ha företagshälsovård knuten till sig, som kan genomföra de medicinska kontrollerna och som kontinuerligt gör riskbedömningar av arbetet. De bör också ha som uppgift att utbilda städpersonalen i ergonomi.
Originalspråksvenska
FörlagArbets- och miljömedicin
Antal sidor25
StatusPublished - 2017 mars 27

Publikationsserier

NamnRapportserie: Arbets- och miljömedicin
Nr.4
Volym2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

  • Arbetsbelastning
  • städning av hotellrum

Citera det här