Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan - Utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Ett i den politiska debatten centralt område är arbetsrehabilitering. Inom detta område går det att se en ökad politisk aktivitet som många gånger mynnar ut i begreppet "samverkan". Ropet på samverkan beror möjligen på att det blir allt svårare för enskilda myndigheter att såväl överblicka som hantera sitt verksamhetsfält i takt med att omvärlden ter sig allt mer komplex.

Föreliggande rapport bygger på en utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala. Utvärderingens primära syfte är att belysa Samordningsförbundet i Svedala som det såg ut vid slutet av 2009. Utvärderingen fokuserar fyra områden: syfte och mål, organisation, innehåll och effektivitet.
Originalspråksvenska
FörlagMalmö högskola
Antal sidor56
ISBN (tryckt)978-91-7104-356-6
StatusPublished - 2010

Publikationsserier

NamnMalmö Högskolas utvärderingsrapporter

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här