Arbitrary position 3D tomography for practical application in combustion diagnostics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Arbitrary position 3D tomography for practical application in combustion diagnostics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap