Archaeal Ammonia Oxidizers Dominate in Numbers, but Bacteria Drive Gross Nitrification in N-amended Grassland Soil.

Anna Sterngren, Sara Hallin, Per Bengtson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Archaeal Ammonia Oxidizers Dominate in Numbers, but Bacteria Drive Gross Nitrification in N-amended Grassland Soil.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap