Are gadolinium contrast media really less nephrotoxic than iodine agents in radiographic examinations? A comparison in relation to their ability to attenuate x-rays in a pig model

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

569 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are gadolinium contrast media really less nephrotoxic than iodine agents in radiographic examinations? A comparison in relation to their ability to attenuate x-rays in a pig model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi