Are occupational risk factors associated with markers of disease severity in patients with systemic scleroderma?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)12-3
TidskriftNature Clinical Practice Rheumatology
Volym2
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här