Are the Sweden Democrats really Sweden’s largest party? A maximum likelihood ratio test on the simplex

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

141 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

We introduce a maximum likelihood ratio test to test if a specific proportion is the greatest in a multinomial situation with a single measurement. The test is based on partitioning the parameter space and utilising logratio transformations.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)64-68
TidskriftStatistics and Probability Letters
Volym124
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Are the Sweden Democrats really Sweden’s largest party? A maximum likelihood ratio test on the simplex”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här