Are there differences of inflammatory bio-markers between diabetic and non-diabetic patients with critical limb ischemia?

L Bertz, Jamal Barani, Anders Gottsäter, P M Nilsson, Ingrid Mattiasson, Bengt Lindblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are there differences of inflammatory bio-markers between diabetic and non-diabetic patients with critical limb ischemia?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap