Areal Precipitation Coverage Ratio for Enhanced AI Modelling of Monthly Runoff: A New Satellite Data-Driven Scheme for Semi-Arid Mountainous Climate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Areal Precipitation Coverage Ratio for Enhanced AI Modelling of Monthly Runoff: A New Satellite Data-Driven Scheme for Semi-Arid Mountainous Climate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap