Aristocratic Wealth and Inequality in a Changing Society: Sweden, 1750–1900

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aristocratic Wealth and Inequality in a Changing Society: Sweden, 1750–1900”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora