Aristocratic Wealth and Inequality in a Changing Society: Sweden, 1750–1900

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Filter
Avslutade

Sökresultat