Aristoteles: Första analytiken, övers., inl., kommentarer. Per-Erik Malmnäs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)377-379
Antal sidor3
TidskriftLychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria
Volym2021
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Reviewed work:
Aristoteles: Första analytiken / Aristoteles ; översättning, inledning och kommentarer av Per-Erik Malmnäs.. 2020. Stockholm: Thales. 299 p. ISBN: 9789172351196

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här