Aromatic allylation via diazotization: Metal-free C-C bond formation

Fredrik Ek, O Axelsson, LG Wistrand, Torbjörn Frejd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aromatic allylation via diazotization: Metal-free C-C bond formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science