Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Arrayed molecular barcoding identifies TNFSF13 as a positive regulator of acute myeloid leukemia-initiating cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap