Arthritis suppression by NADPH activation operates through an interferon-beta pathway

Peter Olofsson, Annika Nerstedt, Malin Hultqvist, Elisabeth C. Nilsson, Sofia Andersson, Anna Bergelin, Rikard Holmdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Arthritis suppression by NADPH activation operates through an interferon-beta pathway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap