Arthrodesis by percutaneous fixation: patellofemoral arthrodesis in rabbits without debridement of the joint.

Henrik Lauge-Pedersen, Per Aspenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

137 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Arthrodesis by percutaneous fixation: patellofemoral arthrodesis in rabbits without debridement of the joint.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap