Ascending stair evacuation: walking speed as a function of height

Mattias Delin, Johan Norén, Enrico Ronchi, Kalev Kuklane, Amitava Halder, Karl Fridolf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ascending stair evacuation: walking speed as a function of height”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap