Ascending stair evacuation: walking speed as a function of height

Mattias Delin, Johan Norén, Enrico Ronchi, Kalev Kuklane, Amitava Halder, Karl Fridolf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat