Asexuals, Polyploids, Evolutionary Opportunists ...: The Population Genetics of Positive but Deteriorating Mutations.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Some genetic phenomena originate as mutations that are initially advantageous but decline in fitness until they become distinctly deleterious. Here I give the condition for a mutation-selection balance to form and describe some of the properties of the resulting equilibrium population. A characterization is also given of the fixation probabilities for such mutations.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1393-U499
TidskriftGenetics
Volym191
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Asexuals, Polyploids, Evolutionary Opportunists ...: The Population Genetics of Positive but Deteriorating Mutations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här