Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2038 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap