Aspects of Acute Kidney Injury in Thoracic Surgery and Intensive Care. With special interest in extracrporeal circulation and transplantation.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

81 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Ederoth, Per, handledare
  • Jovinge, Stefan, Biträdande handledare
  • Bjursten, Henrik, Biträdande handledare
  • Algotsson, Lars, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 17
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-371-4
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-17
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund
External reviewer(s)
Name: Van Der Linden, Jan
Title: Professor
Affiliation: Karolinska Institute, Karolinska University Hospital, Stockholm Sweden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här