Aspects of ethnicity on blood pressure regulating mechanisms and kidney function in a defined population

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

91 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aspects of ethnicity on blood pressure regulating mechanisms and kidney function in a defined population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap